Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστοχώρο είναι ΜΟΝΟ για λόγους πληροφόρησης. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να σπουδάσει την μαχητική τεχνοτροπία των Πολεμικών τεχνών και των Μαχητικών αθλημάτων μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Α.Σ. Η Ατραπός Αγίου Ιωάννη Ρέντη, πρέπει να απευθυνθεί μόνο σε επικυρωμένες σχολές και να εξασκηθεί υπό την παρουσία και την επίβλεψη πιστοποποιημένου εκπαιδευτή ή ατόμου με άδεια διδασκαλίας.


Ο Α.Σ. Η Ατραπός Αγίου Ιωάννη Ρέντη και οι προπονητές του, δεν αναλαμβάνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για την χρήση, την κακή ή λανθασμένη χρήση ή εφαρμογή οποιασδήποτε από τις πληροφορίες - τεχνικές κλπ που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο.


Ο Α.Σ. Η Ατραπός Αγίου Ιωάννη Ρέντη με ιδιαίτερη έμφαση συμβουλεύει τον κάθε άνθρωπο να είναι ενημερωμένος για τους νόμους της χώρας μας σε σχέση με την αυτοάμυνα και την προάσπιση της σωματικής του ακεραιότητας, των αγαθών και των συνανθρώπων του.